Håkan A Bengtsson om grundandet av Arena


 

I höst är det trettio år sedan första numret av tidskriften Arena kom ut. Det var på den tiden man startade tryckta tidskrifter. Jag minns releaseminglet i ABF-huset efter att det första numret hade kommit ut på senhösten 1993. Så i år är det jubileum för Arena. Idén att starta en ny tidskrift dryftades första gången när Per Wirtén, Andreas Miller, som i dag är ordförande för Ledarna, och Carl Josefsson, numera chefsdomare vid överklagningsdomstolen vid European Patent Office i München, träffades på Café Opera. De bestämde sig för att kontakta undertecknad. Nästa träff skedde på restaurang Pelikan på Södermalm. Resten är historia. Eller i varje fall Arenahistoria.

Men det var en lång och komplicerad resa som föregick lanseringen av tidningen. Det var Per Wirtén och jag som blev projektledare för Arena. Vi var redan frilansskribenter och blev Arenas första redaktörer. Per och jag jobbande sedan tillsammans under många år på Arena, innan han kom att ägna sig åt sitt skriftställar- och författarskap på heltid. Hela gänget runt Arena var på den tiden några ”ungdomar” som tyckte att den politiska debatten kantrade betänkligt långt högerut de där åren i början av 90-talet.

Vår stora utmaning var förstås att få ekonomiskt stöd för en ny tidskrift. Det är många bra idéer som stupar på den punkten. Så det var inte på något sätt givet att vi skulle lyckas. Men det gjorde vi. Det var en lång rad enskilda personer och några organisationer inom arbetarrörelsen som ställde upp och vi skrapade ihop ett startbidrag. Vi bildade en ekonomisk förening och rekryterade en styrelse. Och vi började förstås planera innehållet och formgivningen av tidningen. Och vi satsade klokt nog på att redan från början marknadsföra Arena. Innan tidningen ens hade kommit ut hade vi en bra bit över tusen prenumeranter.

Och icke att förglömma vi fick ihop en profilerad och bred redaktionskommitté:

Arenas första redaktionskommitté: Lars Mikael Raattamaa, Ylva Johansson, Nina Lekander, Annika Nilsson, Per Wirtén, Ann-Sofie Hermansson, Göran Greider, Leif Zetterberg, Tomas Wennström och Håkan A Bengtsson.

Mycket vatten har runnit under broarna sedan dess. Arena finns inte kvar i tryckt format. Kanske kan man ändå säga att Arenas själ och idé lever vidare i Arenagruppens olika verksamheter ännu trettio år senare. När vi startade tidskriften hade Per och jag varsin halvtidstjänst och gjorde det mesta själva, allt från att betala räkningar till att göra tidningen. Nu år 2023 är vi drygt trettio personer anställda på Arenagruppen. För att inte tala om alla andra som skriver artiklar, rapporter och böcker. Eller som bidrar på andra sätt till vår verksamhet.

På Dagens Arena publicerar vi ledartexter, analyser, debattartiklar och essäer varje dag. Bokförlagen Atlas och Premiss ger ut skönlitteratur och olika slags facklitteratur om angelägna samhällsfrågor. Tankesmedjan Arena idé har i dag en stor och bred verksamhet och fyller en viktig och allt större roll i samhällsdebatten, och konkurrensutsätter alla dessa mer eller mindre högerorienterade tankesmedjor som har mycket mer pengar än Arena. Arena Skolinformation har sedan starten spridit ett par miljoner undervisningsmaterial till skolan. Arena Opinion gör kommunikationsuppdrag åt många fackförbund, folkrörelser och civilsamhällesorganisationer. Arena Bildning genomför folkbildande kurser och särskilda seminarieserier. Och mycket mer.

I grund och botten är mycket sig likt sedan vi startade. Arenagruppen är en ideell förening. Vi är partipolitiskt obundna. Vi har en progressiv värdegrund och samarbetar med fackliga organisationer och andra folkrörelser. Och precis som när vi startade Arena är vi beroende av att många enskilda personer stödjer vår verksamhet. Arenagruppens vänner har i dag över 700 medlemmar. Vi har stöd från många organisationer. Men är också beroende av att dra in egna pengar. Det har vi lyckats med under tre decennier och därför finns vi kvar och har kunnat utveckla vår verksamhet.

Vi bidrar med progressiv opinionsbildning i våra olika verksamheter. Behovet av progressiva idéer, analyser och förslag är större i dag än på mycket länge. Det räcker att nämna några centrala utmaningar i vår tid: Klyftorna har ökat. Klimathotet måste adresseras här och nu. Demokratin är satt under press. På många områden och på många håll, och även i Sverige, ser vi en ökad polarisering och en uppdelning i ett vi och ett dom.

I höst kommer vi att uppmärksamma Arenas historia. Det blir artiklar på Dagens Arena. Men tyngdpunkten kommer inte att ligga på nostalgi, utan vi kommer att fortsätta blicka framåt.

Jubileumsfest
Det blir ett stort jubileumsseminarium på eftermiddagen med en efterföljande fest den 16 november. Vi kan redan nu utlova ett fullspäckat program med såväl stora idéer som intressanta talare.

Jubileumsnummer av Arena
Alla som kommer till jubileet får ett exklusivt jubileumsnummer av Arena.

Jubileumsinsamling!
I samband med jubileet drar vi nu under hösten i gång en insamling till Dagens Arena. Vi har ambitioner att utveckla Dagens Arena ännu mer. Vill du ge ditt bidrag till den progressiva opinionsbildningen och journalistiken kan du bli månadsgivare, ge ett engångsbelopp eller bli medlem i Arenagruppens vänner som särskilt stödjer Dagens Arena. Mer information om detta kommer.

Och vi fortsätter i samma stil som vi gjort, allt sedan Arena såg dagens ljus hösten 1993!

Håkan A Bengtsson
VD Arenagruppen

Kategorier:
Okategoriserade