Kategori: Rapporter

 • Rapport: En bostadspolitik för hela landet – är det möjligt?

  I rapporten ”En bostadspolitik för hela landet – är det möjligt?” tar rapportförfattaren Kenneth Handberg tempen på det bostadspolitiska läget i Sveriges mindre kommuner. Vilka är utmaningarna och behoven i Sverige bortanför våra stora städer. I rapporten intervjuas kommunstyrelseordföranden från åtta kommuner, spridda geografiskt över hela landet med olika politiska bakgrund. Rapporten presenterades på ett […]

 • Rapport: Den kommunala allmännyttan – fyra motsägelser och vägval för framtida bostadsförsörjning

 • Rapport: Larmet från landet 10 största kommuner

  Denna rapport bygger på intervjuer med företrädare för Sveriges 10 största kommuner och tre chefsekonomer. Syftet har varit att få en aktuell bild av hur det ekonomiska läget påverkar byggtakten i kommunerna och vilka insatser de tror behövs för att det inte ska bli byggstopp i kommunerna.

 • Rapport: Standardhöjning eller underhåll? Deltagande och hållbarhet i renoveringar av hyresbostäder

 • Rapport: Koll på läget

  Sverige har sedan några veckor tillbaka en ny regering. Bostad 2030 har i sin rapport ”Koll på läget” ställt frågor till fyra branschföreträdare kring hur de ser på den mandatperiod som gått och hur de ser på den kommande mandatperioden. Vilka positiva initiativ och beslut togs förra mandatperioden? Vilka förhoppningar finns inför den kommande mandatperioden? […]

 • Rapport: Kan Sverige renovera bostäder hållbart?

  De närmaste åren kommer hundratusentals hyreslägenheter renoveras. Kostnaden för hyresvärd och hyresgäst är hög, och många vittnar om hur hyresgäster tvingas flytta från sina hem. Vad finns det för alternativ? Går det att renovera på ett både ekonomiskt och socialt hållbart sätt?  I rapporten lyfts positiva exempel på socialt hållbara renoveringar men också politiska krav […]

 • Rapport: Marknadsmakt och besittningsskydd

  Frågor om hyresmarknad och hyrespolitik är ständigt kontroversiella. På ena sidan står förespråkarna för marknadshyror som med akademiska argument hämtade från nationalekonomiska jämviktsteorier kritiserar ”hyresregleringen”. På andra sidan står försvararna av politisk styrning av hyresmarknaden som argumenterar ideologiskt och hävdar att bostaden bör vara en social rättighet även för hyresgäster. Någonstans mellan dessa ståndpunkter står […]

 • Rapport: Hyresrätt till salu

  Sedan omläggningen av bostadspolitiken i början på 90-talet har en stor förändring av ägandet på den svenska hyresmarknaden skett. I en färsk rapport från tankesmedjan Bostad 2030 tittar journalisten Janne Sundling närmare på dagens bostadsmarknad och hur den utvecklats de senaste 30 åren. Han konstaterar att en stor förändring är att det idag är fler större aktörer verksamma […]

 • Rapport: Flyttmönster och boendesegregation

  Den svenska bostadsmarknaden har blivit mer segregerande de senaste decennierna. Det är slutsatsen av den nya rapporten Flyttningar på den svenska bostadsmarknaden och i resurssvaga bostadsområden av Andreas Alm Fjellborg för Bostad 2030, som undersöker flyttningsmönster mellan år 1996 och 2014. Flyttningar sker mer inom eller mellan socioekonomiskt liknande områden och det har blivit svårare och mindre […]

 • Rapport: Vem flyttar när fastigheten renoveras?

  I denna rapport undersöker Ida Borg, Stockholms universitet, hur flyttmönstret i hyresbeståndet påverkats av renoveringar under de senaste 30 åren. Studien omfattar samtliga hushåll i hyreshus där större renoveringar skett mellan åren 1995 till 2019.  Rapportförfattaren har bland annat tittat på vilka hushåll som flyttar före, i samband med och efter en större renovering. Rapporten är en kvantitativ undersökning som ger mer […]