Kategori: Hållbara städer: Rapporter

 • Svenska lösningar på globala utmaningar

  30 konkreta förslag på svenska lösningar. Rapporten har skrivits av tio av Global Utmanings seniora experter inom bl a klimat, ekologisk ekonomi, energi, finans, global hälsa, juridik och samhällsplanering. Bidraget från Hållbara städer behandlar FN:s hållbarhetsmål 10 om jämlikhet. Med ökande ojämlikhet hotas möjligheterna att uppnå de övriga målen. Det behövs en satsning på social […]

 • En antologi om samverkan kring bo- och byggnadsfrågor.

  Antologin tar avstamp i bostadsfrågan ur ett historiskt perspektiv och belyser frågan utifrån den gemensamma strategin för en hållbar omställning: Agenda 2030.Datum: 2019-10-01 Författare: Carl-Johan Engström, Carolina Nordling, Erik Stenberg, Kristian Skånberg, Malin Bosaeus och Victoria Kalén Antologin tillkom i väntan på en samlad bostadspolitik och behandlar hur tillgången på bostäder kan öka och samtidigt läka […]

 • Ledarskap för hållbara städer – en internationell utblick

  Vilken betydelse har egentligen ledarskapet för en stads utveckling? Vilken roll spelar relationen mellan stadens ledning och det privata näringslivet och mellan politiker och medborgare? Hur påverkar den nationella regeringen en stads möjligheter att utvecklas i hållbar riktning? För att få bättre grund för diskussion och lärande lyfter vi fram femton städer i sex världsdelar […]

 • Urbaniserad värld – nya steg mot hållbara städer

  Stadsutvecklingen står inför stora utmaningar. Den snabba urbaniseringen innebär både hot och möjligheter. I den här antologin finns bidrag som vill få fram att städer blir hållbara bara om ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter behandlas – samtidigt. Skriften vill bidra till handlingskraft genom att öka förståelsen och bidra till tydligare förhållningssätt till hållbarhetsfrågorna. Utgiven av […]