En antologi om samverkan kring bo- och byggnadsfrågor.

Antologin tar avstamp i bostadsfrågan ur ett historiskt perspektiv och belyser frågan utifrån den gemensamma strategin för en hållbar omställning: Agenda 2030.
Datum: 2019-10-01

Författare: Carl-Johan Engström, Carolina Nordling, Erik Stenberg, Kristian Skånberg, Malin Bosaeus och Victoria Kalén

Antologin tillkom i väntan på en samlad bostadspolitik och behandlar hur tillgången på bostäder kan öka och samtidigt läka befintliga tätorter till hållbara samhällen. Huvudpunkter är att kommunerna skulle ta initiativ till handlingsprogram i samverkan med fastighetsägare, boende och andra verksamma i olika bostadsområden och stadsdelar. Incitament för sådana lösningar föreslås ske genom statliga lånegarantier.

Rapporten har getts ut av tankesmedjan Global Utmaning. Återpublicerad med författarnas tillåtelse.


Publicerat

i

av

Etiketter: