Kategori: Nyheter

 • Bokseminarium: Städernas stenar – hur staden och dess struktur påverkar oss

  Tankesmedjorna Arena Idé och Bostad 2030, tillsammans med nätverket Hållbara städer, bjuder in till ett samtal om hur städers bebyggelse formar vårt samhälle. Social segregation, lokala marknader och ekosystemtjänster påverkas av bebyggelseformen. Byggandet av städer är en av människans mest avancerade ingenjörskonster där tusenåriga erfarenheter samspelar med den senaste teknologin. Stadsbyggande är själva grunden för […]

 • En bostadspolitik för hela landet – är det möjligt?

  I rapporten “En bostadspolitik för hela landet – är det möjligt?” tar rapportförfattaren Kenneth Handberg tempen på det bostadspolitiska läget i Sveriges mindre kommuner. Vilka är utmaningarna och behoven i Sverige bortanför våra stora städer. I rapporten intervjuas kommunstyrelseordföranden från åtta kommuner, spridda geografiskt över hela landet med olika politiska bakgrund. Rapporten presenterades på ett […]

 • Rapport: Standardhöjning eller underhåll? Deltagande och hållbarhet i renoveringar av hyresbostäder

  Varje år renoverar hundratusentals hyresbostäder.

 • Rapport: Koll på läget

  Sverige har sedan några veckor tillbaka en ny regering. Bostad 2030 har i sin rapport ”Koll på läget” ställt frågor till fyra branschföreträdare kring hur de ser på den mandatperiod som gått och hur de ser på den kommande mandatperioden. Vilka positiva initiativ och beslut togs förra mandatperioden? Vilka förhoppningar finns inför den kommande mandatperioden? […]

 • Goda exempel: Helsingborgshem – Miljonprogram i förvandling

  Jonas Nygren från Bostad 2030 samtalar med Mikaela Åsberg från Helsingborgshem om hur de arbetat med Grönkulla på Drottninghög, en del av miljonprogrammet. Det som särskilt lyfts med projektet har varit hur de arbetat med delaktighet. Helsingsborgshems ordförande Lars Hansson beskriver projektet:  “Delaktigheten och dialogen med de boende har varit unika. De boende fick besök […]

 • Debattartikel: Sverige behöver en nationell strategi för renoveringar

  /*! elementor – v3.7.1 – 14-08-2022 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=”.svg”]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} Hundratusentals hyreslägenheter kommer behöva renoveras de kommande åren. En kombination av eftersatt underhåll, höjda krav på standard och avsaknad av statligt stöd leder till att hyrorna många gånger stiger kraftigt efter renovering. Följden blir att många tvingas flytta när de inte har råd […]

 • Rapport: Kan Sverige renovera bostäder hållbart?

  De närmaste åren kommer hundratusentals hyreslägenheter renoveras. Kostnaden för hyresvärd och hyresgäst är hög, och många vittnar om hur hyresgäster tvingas flytta från sina hem. Vad finns det för alternativ? Går det att renovera på ett både ekonomiskt och socialt hållbart sätt?  I rapporten lyfts positiva exempel på socialt hållbara renoveringar men också politiska krav […]

 • Rapport: Marknadsmakt och besittningsskydd

  Frågor om hyresmarknad och hyrespolitik är ständigt kontroversiella. På ena sidan står förespråkarna för marknadshyror som med akademiska argument hämtade från nationalekonomiska jämviktsteorier kritiserar ”hyresregleringen”. På andra sidan står försvararna av politisk styrning av hyresmarknaden som argumenterar ideologiskt och hävdar att bostaden bör vara en social rättighet även för hyresgäster. Någonstans mellan dessa ståndpunkter står […]

 • Rapport: Hyresrätt till salu

  Sedan omläggningen av bostadspolitiken i början på 90-talet har en stor förändring av ägandet på den svenska hyresmarknaden skett. I en färsk rapport från tankesmedjan Bostad 2030 tittar journalisten Janne Sundling närmare på dagens bostadsmarknad och hur den utvecklats de senaste 30 åren. Han konstaterar att en stor förändring är att det idag är fler större […]

 • Webbinarium: När pensionskapitalet flyttade in i hyresrätten

  Sedan omläggningen av bostadspolitiken i början på 90-talet har en stor förändring av ägandet på den svenska hyresmarknaden skett. I en färsk rapport från tankesmedjan Bostad 2030 tittar journalisten Janne Sundling närmare på dagens bostadsmarknad och hur den utvecklats de senaste 30 åren. Han konstaterar att en stor förändring är att det idag är fler […]