Boksläpp: Att lägga marknaden till rätta

När? Tisdag 9 april klockan 09:00
Var? Arenagruppen, Barnhusgatan 4

Sedan 1975 slår Sveriges grundlag fast det allmännas ansvar för att trygga allas rätt till bostad. Den svenska bostadsmodellen började formas 30 år tidigare, i mitten av 40-talet. Med en idé om en bostadspolitik som skulle vara generell grundlades flera av de institutioner och regelverk som än idag påverkar förutsättningarna för bostadssektorn.

I boken “Att lägga marknaden till rätta – bostaden som en social rättighet” utvecklar Bo Bengtsson, seniorprofessor statskunskap, vad rättigheten till en bostad egentligen innebär. I boken pekar Bo på vad det är som gör den svenska bostadspolitiken unik jämfört med andra länder.

Boken tydliggör hur bostadspolitikens olika beståndsdelar hänger samman och påverkar varandra. Författaren pekar på vad som skiljer bostadsmarknaden från andra marknader och hur politiken hanterat det genom att lägga marknaden till rätta. Bo lyfter hur den generella bostadspolitikens institutioner över tid urholkats och blickar framåt mot möjliga vägar framåt.

Varmt välkommen till ett boksamtal där Bo Bengtsson berättar om sin bok.

Därefter följer ett samtal med Anna Granath Hansson, senior forskare på Nordregio och Håkan Bengtsson, VD Arenagruppen.

Anna har forskat kring bostadsbrist, förutsättningar för bostadsbyggande i Sverige och andra europeiska länder. Håkan har varit engagerad i bostadsfrågan sedan 90-talet då han drev Boinstitutet.

Samtalet leds av Jonas Nygren, Bostad 2030

Anmäl dig till eventet här: https://mailchi.mp/9fbd246318bc/h3d83sh2wh


Publicerat

i

av

Etiketter: