Rosaline Marbinah

Kommunikationsstrateg på Arena Opinion

Rosaline är expert på politik, social hållbarhet och engagemang har många års arbete inom civilsamhället bakom sig. Rosaline var i flera år ordförande för LSU, som samlar 700 000 organiserade barn och ungdomar i Sverige.

Kategorier: