German Bender

German Bender är utredningschef på Arena Idé och affilierad forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, där han doktorerat med en avhandling om hur den svenska arbetsmarknadsmodellen hanterar lönebildning, digital automatisering och migration. Han har varit gästforskare vid Harvard University och arbetat på LO och TCO.