Finlands okända krig – finska och skandinaviska frikårer i Baltikum och Ryssland 1918–20

Med Aapo Roselius.