Kategori: Seminarium

 • Bokseminarium: Städernas stenar – hur staden och dess struktur påverkar oss

  Tankesmedjorna Arena Idé och Bostad 2030, tillsammans med nätverket Hållbara städer, bjuder in till ett samtal om hur städers bebyggelse formar vårt samhälle. Social segregation, lokala marknader och ekosystemtjänster påverkas av bebyggelseformen. Byggandet av städer är en av människans mest avancerade ingenjörskonster där tusenåriga erfarenheter samspelar med den senaste teknologin. Stadsbyggande är själva grunden för […]

 • En bostadspolitik för hela landet – är det möjligt?

  I rapporten “En bostadspolitik för hela landet – är det möjligt?” tar rapportförfattaren Kenneth Handberg tempen på det bostadspolitiska läget i Sveriges mindre kommuner. Vilka är utmaningarna och behoven i Sverige bortanför våra stora städer. I rapporten intervjuas kommunstyrelseordföranden från åtta kommuner, spridda geografiskt över hela landet med olika politiska bakgrund. Rapporten presenterades på ett […]

 • Rapport: Larmet från landet 10 största kommuner

  Denna rapport bygger på intervjuer med företrädare för Sveriges 10 största kommuner och tre chefsekonomer. Syftet har varit att få en aktuell bild av hur det ekonomiska läget påverkar byggtakten i kommunerna och vilka insatser de tror behövs för att det inte ska bli byggstopp i kommunerna.

 • Seminarium – Standardhöjning eller underhåll – vem bestämmer? 6 mars

  Varje år renoveras tusentals hyreslägenheter, många gånger med stora hyreshöjningar som följd. Hur ser egentligen hyresgästernas möjlighet att påverka omfattningen av renoveringen ut? Det har författarna av rapporten “Standardhöjning eller underhåll – deltagande och hållbarhet i renoveringar av svenska hyresbostäder” undersökt.   Rapportförfattarna har även tittat på hur väl hållbarhetsmålen i FNs Agenda 2030 om Hållbara städer […]

 • Boksamtal om “Allas rätt till bostad” 19 januari

  /*! elementor – v3.10.0 – 09-01-2023 */ .elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=”.svg”]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block} Tankesmedjorna Bostad 2030 och Arena Idé bjuder in till ett samtal om den nyutkomna antologin “Allas rätt till bostad” (Daidalos-förlag). Den 19 januari kommer de tre redaktörerna och medförfattarna Bo Bengtsson, Markus Holdo och Emma Holmqvist diskutera ödesfrågan för svensk bostadspolitik: Finns rätten […]

 • Seminarium: Kan Sverige renovera bostäder hållbart?

  De närmaste åren kommer hundratusentals hyreslägenheter renoveras. Kostnaden för hyresvärd och hyresgäst är hög, och många vittnar om hur hyresgäster tvingas flytta från sina hem. Vad finns det för alternativ? Går det att renovera på ett både ekonomiskt och socialt hållbart sätt? Bostad 2030 presenterar i ett seminarium sin rapport ”Renovera hållbart – är det […]

 • Seminarium: Marknadsmakt och besittningsskydd

  Frågan om hur den svenska hyresmarknaden och hyrespolitiken ska utvecklas leder ständigt till att debattvågorna går höga. Få delar av bostadspolitiken är lika politiskt laddat som just frågan om hyressättning och hur den politiska styrningen ska fungera. Under de senaste åren har debatten blivit alltmer intensiv, där just hyressättning både blev en valfråga och en […]

 • Webbinarium: När pensionskapitalet flyttade in i hyresrätten

  Sedan omläggningen av bostadspolitiken i början på 90-talet har en stor förändring av ägandet på den svenska hyresmarknaden skett. I en färsk rapport från tankesmedjan Bostad 2030 tittar journalisten Janne Sundling närmare på dagens bostadsmarknad och hur den utvecklats de senaste 30 åren. Han konstaterar att en stor förändring är att det idag är fler […]

 • Seminarium: Insatser i utsatta bostadsområden

  I delegation Bostad 2030:s slutbetänkande konstaterades att det nästan krävs ett nytt miljonprogram det närmaste decenniet för att bygga bort bostadsbristen för normal- och låginkomsttagare. Många av de områden som byggdes inom det det gamla miljonprogrammet är dock idag starkt segregerade och räknas ofta som “utsatta”. Hur ska man förstå de utmaningar som följer i boendesegrationens kölvatten? […]

 • Seminarium: Berlin – staden som drog i nödbromsen

  I somras beslutade staden Berlin att införa ett tillfälligt hyrestak – “meitendeckel” – som innebär frysta hyror i fem år. Motivet från politikerna var att ge hyresgästerna ett andrum från de senaste årens kraftiga hyreshöjningar. Vad ledde fram till beslutet om en så drastisk åtgärd? Och vad kan Sverige dra för lärdomar av utvecklingen i Berlin? Med anledningen […]