Arenagruppens vänner

Föreningen Arenagruppens Vänner stödjer Arenagruppens ambitioner att bidra till en mångfald av röster i samhällsdebatten, såväl internationellt som nationellt.

Många har med respekt sett hur Arenagruppen har utvecklats med minimala ekonomiska resurser.

Medan högerorienterade tankesmedjor har haft betydligt större resurser – och därmed möjligheter. Vad kan vi då göra? Arenagruppens Vänförening har bildats för att ge verksamheten bättre ekonomiska förutsättningar. Vi vill ge moraliskt, idémässigt och ekonomiskt stöd till Arenagruppens arbete. Vi är nu 286 betalande medlemmar men vill bli många fler.

Du kan stödja Arenagruppen genom att bli medlem i vänföreningen.

 

Kom med! Det finns två sätt att bli medlem

Antingen betalar du 1100 kronor per år till Arenagruppens vänners BankGiro 472-3631, eller ansluter dig med autogiro till samma bankgiro med en inbetalning på 95 kronor per månad. Då får du varje år två böcker från bokförlaget Atlas och inbjudningar till intressanta och spännande seminarier.

Eller så betalar du ett medlemskap för 300 kronor om året vilket ger dig förmånen att bli inbjuden till seminarierna och andra evenemang med Arenagruppens vänner. Samma bankgironummer som ovan.

Gå med i Arenagruppens Vänner och ge ditt stöd till stärkt yttrandefrihet och en radikal och progressiv samhällsdebatt!

 

För mer information

Kontakta Gun Andersson, gun.andersson@arenagruppen.se för medlemskap.

 

Kontakta styrelsemedlemmar

Bengt Säve-Söderbergh Ordförande
bengt.save-soderbergh@comhem.se

Stina Andersson
stina.eva.andersson@gmail.com

Sverker Lindström Kassör
sverker.lindstrom2016@gmail.com

Lars Andersson Sekreterare
telab.lars@telia.com

 

Röster om Arenagruppen

Arne Ruth

”Den som tävlar på en arena vet att spelets utgång aldrig är förutbestämd. Arena är en plattform för tal och skrift som syftar till att hålla framtiden öppen. När marknadsdyrkare vill förvandla medborgaren till konsument ser Arena till att begreppet rättvisa finns kvar i den politiska ordboken. Stöd Arenas vänförening.”

Margot Wallström

”I dagens globaliserade Sverige behövs mer av kvalificerade analyser, mer av genomtänkta åsikter. Fler möjligheter för unga och äldre att mötas. Arenagruppen har tagit sig an svåra uppgifter och har blivit en allt viktigare organisation i Sverige. Jag tycker att fler ska ge Arena sitt stöd genom att vara med i vänföreningen.”

Wanja Lundby-Wedin

”Det räcker inte att lagstifta om mänskliga och demokratiska rättigheter. Det krävs också aktiva handlingar och engagerade människor. Kom med i Arenagruppens vänner – yttrandefriheten behöver många förkämpar!”

Sture Nordh

”Arenagruppen är nödvändig för det offentliga samtalet i Sverige, den viktigaste av alltför få radikala och oberoende röster. Genom att förena kvalificerat analysarbete, med seminarier och granskande opinionsjournalistik har Arenagruppen blivit alltmer respekterat och relevant. Arenagruppen står entydigt för frihet och demokrati, för jämställdhet, social rättvisa och solidaritet. Därför är den värd vårt fulla stöd.”

Katrine Marçal

”Att Arenagruppen finns är oerhört viktigt – inte bara för vänstern utan för hela samhällsdebatten i Sverige. Det behövs perspektiv som är progressiva och oberoende. Arenagruppens position med både nära samarbeten med fackförbund och folkrörelser och de höga intellektuella ambitionerna gör att Arenagruppen är en unik röst.”

Henrik Berggren

”Arenagruppen är en absolut nödvändig del av det offentliga samtalet i Sverige i dag. Inte bara därför att den håller de socialdemokratiska och socialliberala intellektuella traditionerna levande utan också därför att den gör det på ett öppet, intellektuellt hederligt, oförutsägbart och kreativt sätt. Arena lyfter alltid fram de angelägna frågorna, oavsett vad man tycker om svaren.”

Helle Klein

”I en tid av nymornad fascism och nationalism behövs en tankesmedja och mötesplats för progressiva idéer som värnar människovärdet och låter jämlikheten vara ledstjärna. Arenagruppen är viktigare än någonsin i dag.”

Lawen Redar

”Vänstern behöver tankesmedjor, större interndebatt och kunskapsutbyte. För dig som är intresserad av just detta, är Arenavännerna föreningen för dig.”

Per Wirtén

”Den hårda och nationella konservatismen är tillbaka med angrepp på det öppna samhället. Då behövs en antirasistisk och normkritisk vänster mer än någonsin. Friheten måste försvaras. Ett enkelt sätt är att stödja Arenagruppen.”

Karl-Petter Thorvaldsson

”Det räcker inte att lagstifta om mänskliga och demokratiska rättigheter. Det krävs också aktiva organisationer och engagerande människor. Kom med i Arenagruppens Vänner – demokratin behöver många förkämpar!”

Thomas Hammarberg

”Genom vettiga dagskommentarer, tankeväckande idéanalyser och spännande bokutgivning bidrar Arenagruppen till en fördjupad vänsterdebatt som vi så desperat behöver. Viktigt att detta kan fortsätta och vidareutvecklas.”

 

 

Visste du?

Att flertalet av de tankesmedjor som verkar i Sverige är finansierade av medel från näringslivet.

70 procent av tankesmedjorna hör hemma i den moderata eller liberala intressesfären. Arenagruppen är en av få radikala tankesmedjor som dessutom inte har någon större enskild bidragsgivare.

Vi som står bakom Arenagruppens Vänner ser Arenagruppen som en oumbärlig kraft för en radikal och framåtsyftande debatt och för stärkt yttrandefrihet.

Arenagruppen behövs som en motkraft till dagens konservativa dominans i medier och offentlighet.

 

Medlemmar i föreningen Arenagruppens Vänner

Elisabet Abrahamsson

Olov Abrahamsson

Talla Alkurdi

Tore Almgren

Lars-Åke Almqvist

Bengt Göran Andersson

Björn Andersson

Gun-Britt Andersson

Jan Andersson

Lars Andersson

Monica Andersson

Stina Andersson

Gunilla Andreae Beckman

Lars Anell

Lisa Asp Onsjö

Lennart Aspegren

Birgit Assarsson

Lennart Axelsson

 

Gunilla Banks

Tobias Baudin

Björn Beckman

German Bender

Håkan A Bengtsson

Maria Bergendahl-Gerholm

Christer Bergman

Rolf Bergman

Sven-Eric Bergman

Villy Bergström

Bo Bernhardsson

Anders Bjurner

Annika Bjurner Söder

Maud Björklund

Mats Björkman

Mikael Bogsjö

Claes Borgström

Olle Burell

Hans Bülow

Lennart Båge

Göran Baecklund

Danuta Bäckman

Martin Börjeson

 

Birgitta Carlsson Sevefjord

Ingvar Carlsson

Annette Carnhede

Jan Cedergren

Robert Cloarec

Lotta Coniavitis Gellerstedt

 

Hans Dahlberg

Göran Dahlgren

Sven Dahlin

Gisela Dahlqvist

Bengt Dennis

Leif Dreborg

 

Susanne Eberstein

Ranveig Edberg Jacobsson

Krister Eduards

Rolf Ekéus

Cecilia Eklund

Jan och Kerstin Eliasson

Lennart Eliasson

Johan Enfeldt

Anders Engdahl

Gerd Engman

Lars Ericson

Mats Erikson

Eva Eriksson

Göran Eriksson

Kaj Essinger

Erik Ezelius

 

Eva Fagerberg

Pär Fagerström

Marika Fahlén

Leif Åke Falk

Mikael Feldbaum

Anders Ferbe

Hanna Finmo

Jan Forsstedt

Carina Fredén Larsson o Allan Larsson

Laila Freivalds

Göran Färm

 

Lena Gonäs

Petros Gougoulakis

Anita Gradin

Börje Granlund

Monica Green

Lars Grip

Ricard Grundwall

Inga Gustafsson

Jytte Guteland

Bengt Göransson

Bo Göransson

 

Johan Hall

Sune Halvarsson

Thomas Hammarberg

Olle Hammarström

Helena Hansson Nylund

Anna Hedborg

Håkan Heden

Mats Hellström

Anders Hempel

Lena Hjelm-Wallén

Ulf Hjertonsson

Chatarina Holmberg

Åke Holmqvist

Katinka Hort

Mats Hulth

Sören Häggroth

Berit Högman

Bengt Högstedt

Anette Höijer

 

Lars Ingelstam

Knut Isaksson

Ove Ivarsen

 

Lars Jacobsson

Peter Jagers

Eva-Lena Jansson

Ulrika Jansson Messing

Anders Johansson

Bengt K.Å. Johansson

Göran Johansson

IngaLena Johansson

Ingvar Johansson

Lennart Johanson

Ylva Johansson

Östen Johansson

Göran Johnsson

Philip Johnsson

Stefan Jonsson

Åke Jonsson

Carl Josefsson

Lena Josefsson

Christina Jutterström

Sara Jägare

 

Agneta Karlsson

Mats Karlsson

Niklas Karlsson

Peter Kleen

Helle Klein

Maj-Inger Klingvall

Jaan Kolk

Kerstin Kärnekull

Elsebrit Köhl

 

Bengt Larsson

Gunnar Lassinantti

Eva Laurin

Anna-Greta Leijon

Marja Lemne

Emma Lennartsson

Bengt Liljenroth

Björn Lind

Carl Lindberg

Cajsa Linder

Bengt Lindman

Anna-Lena Lindqvist

Bengt Lindroth

Sverker Lindström

Börje Lindvall

Brjánn Ljotsson

Börje Ljunggren

Wanja Lundby-Wedin

Ulf Richard Lundell

Elin Lundgren

Mats Lundkvist

Patrik Lundqvist

Stefan Löfven

Lars Lönnback

Måns Lönnroth

 

Eva Marcusdotter

Klas Markensten

Christer Marking

Elisebeth Markström

Kristina Mattsson

Anders Mellbourn

Daniel Minton

Åsa Murray

Karin Månsson

 

Johnny Nadérus

Kristina Nilsson

Marie Nilsson

Martin Nilsson

Leif Nordin

Annelie Nordström

Anita Nyberg

Kaj Nyman

 

Tommy Ohlström

Håkan Olander

Erland Olauson

Britt Olausson

Bengt Olsson

Jan Olsson

Jens Orback

 

Peder Palmstierna

Lisa Pelling

Björn Persson

Martin Persson

Peter Persson

Henry Pettersson

Karin Pettersson

Kent Pettersson

Lennart Pettersson

Rune Premfors

 

Lawen Redar

Laina Rosberg

Eric Rosén

Eva Rosengren

Karin Rudebeck

Olof Ruin

Arne Ruth

Jan-Erik Ruthblad

Sofia Rönnqvist

 

Elisabet Sandberg

Ylva Sandström

Göran Sarring

Pierre Schori

Michael Sohlman

Lena Sommestad

Roland Spånt

Eva Stensson

Gudmund Stintzing

Lars Stjernkvist

Leif Strandberg

Marcus Strinäs

Karl Henrik Ström

Annika Ström Melin

Berit Sundberg

Lars Sundberg

Anders Sundström

Anna Sundström

Monica Sundström

Gunilla Svantorp

Bengt Säve-Söderbergh

 

Ann-Christine Tauberman

Ingela Thalén

Lars Thalén

Carl Tham

Henrik Tham

Karl-Petter Thorwaldsson

Anna Thoursie

Gunilla Thunberg

Tone Tingsgård

Gunnel Tollmar

Tjia Torpe

Anette Törnqvist

 

Tobias Vestergren

Börje Vestlund

Lotta Vilde Wahl

Stefan de Vylder

Lennart Värmby

Alexandra Völker

Carin Wallenthin

Inga-Lena Wallin

Margot Wallström

Peter Weiderud

Lennart Weiss

Fredrik Westander

Ulf Westerberg

Lars Wettergren

Ewa Wetterström

K-G Wiberg

Pontus Wiklund

Håkan Wiksell

Ellis Wohlner

Yeshiwork Wondmeneh

Ulrik Wärnsberg

 

Margareta Zandén

Bo Zetterlund

 

Anders Åsblad

 

Kristina Öberg

Eva Ölundh

Kjell Öström