Om oss

Arenagruppen är partipolitiskt obundna och samarbetar med folkrörelser och medborgare för att stimulera en framtidsinriktad samhällsdebatt och verka för att så många som möjligt kan delta i samtalen om vår gemensamma framtid. Vi vill verka för ett debattklimat präglat av dialog och ömsesidig respekt.

 

Värdegrund

Arenagruppen är en ideell förening som bedriver en radikal och progressiv idé- och opinionsbildning. Vi ser med nyfikenhet på samtidens problem och framtidens möjligheter. Arenagruppen är partipolitiskt obunden.

Arenagruppen är radikal i meningen att vi grundligt vill genomlysa olika samhällsproblem utifrån de grundläggande värderingarna om jämlikhet, jämställdhet, social rättvisa, solidaritet, hållbarhet, internationalism, demokrati och frihet.

Arenagruppen är progressiv i betydelsen att vi inte blickar bakåt. Men vi betraktar inte heller framtiden som given, utan möjlig att påverka, styra och förändra.

Arenagruppen vill främja en samhällsdebatt präglad av bredd och mångfald. Vi strävar efter att olika röster ska komma till tals. Samtalet, dialogen och den ömsesidiga respekten är en grundval för en livskraftig demokrati.

Vi hyser en stark tilltro till demokratins möjligheter. Demokratin är ett sätt att fatta beslut om våra gemensamma angelägenheter men också ett ideal. Hierarkiska och auktoritära idéer står i motsatsställning till vår syn på demokratin. Strukturer och värderingar som hindrar människors fria utveckling bör kritiseras.

 

 

Vill du veta mer om Arenagruppen?

Läs också Arenagruppens Arenagruppens verksamhetsberättelse för 2016 här.

 

Kontakta oss