Fakturering

För att effektivisera Arenagruppens administration och underlätta snabb hantering och därmed betalning av leverantörsfakturor gäller följande:

 

 • Fakturan skall sändas till Ekonomiavdelning per post, alternativt med e-post direkt till ekonomiavdelningen: invoice@forlagsekonomi.se
 • Faktura skall ställas till rätt bolag:

Politikens och Idéernas Arena i Stockholm AB/556581-0875

Politikens Arena Medier AB/556777-7668

Arena Idé AB/556777-5746

Bokförlaget Atlas AB/556777-5761

Politikens Arena Opinion AB/556892-8708

Faktureringsadress:
c/o Förlagsekonomi
Box 30095
10425 Stockholm

 • Fakturan skall märkas med OBJEKT och REFERENSPERSON

Uppgifterna meddelas av beställaren av tjänst/vara

 • Samtliga fakturor förfaller på 30 dagar netto


Obligatoriska uppgifter på fakturan:

 • Fakturadatum
 • Fakturanummer
 • Korrekt fakturaadress (se ovan)
 • Ert organisationsnummer/personnummer
 • VAT-nummer eller orsak till momsbefrielse
 • Innehav av F-skattesedel (A-skattesedel)
 • Tillämpad momssats i % samt belopp
 • Vår/Er referensperson
 • Vårt objekt
 • Betalningsvillkor (30 dagar för fakturahantering)
 • Specifikation om vad fakturan avser samt vilken period/tidskrift avser
 • Bankuppgifter: bankkonto, BG, PG


Vi tackar på förhand för ert samarbete

Med vänlig hälsning
Arenagruppen